Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Blond Accounts Oy
Bulevardi 23-27
00180 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Merja Hiltunen
merja.hiltunen (at) blondaccounts.fi 

Rekisterin nimi

Blond Accounts Oy:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten sekä asiakassuhteen hoitoon ja palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä koulutuspalveluita.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen tai -yhteisön yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot ja ay-tiedot, sekä tunnistetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaisille, vakuutusyhtiöille tai verohallinnolle. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Henkilötietoja käsittelevien työntekijöiden kanssa on tehty salassapitosopimus. 

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. 

Evästeet

Yritys käyttää analyysievästeitä (Google Analytics), jotta kävijämääriä voi seurata.