Koulutuspalvelut

Opi talous- ja palkkahallinnon perusteet etänä

Tarjoamme erilaisia valmiita koulutuspaketteja asiakkaillemme. Järjestämme koulutusta myös taloushallinnon ammattilaisille sekä yritysten ja yhteisöjen johdolle ja työntekijöille.

Kuhunkin koulutukseen sisältyy 1,5 tuntia opetusta ja 1 tunti harjoitustehtävien purkua. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Sisältää aineistot.

Hinta 75,00 euroa+alv/osallistuja.

Kysy lisää

Koulutukset

Osakeyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Miten luen osakeyhtiön tilinpäätöstä?

Mitkä ovat tärkeät tunnusluvut?

Laskutuksessa huomioitavat asiat.

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut.

Osakeyhtiön verotus (mm. tuloverot ja arvonlisäverot).

Osakeyhtiön ja omistajan väliset toimenpiteet (mm. palkka, luontaisedut, osingonjako, muut kulut).

Osakeyhtiön ja osuuskunnan erot

Osuuspääoman ja osakepääoman erot ja voitonjako..

Osakeyhtiön omistajuuden ja osuuskunnan jäsenyyden erityispiirteet.

Työosuuskunnan työntekijöiden asema.

Osuuskunnan verotus.

Osuuskunnan jäsenten ja osuuskunnan välinen suhde.

Osuuskunnan hallinto ja päätöksenteko. 

Yhdistyksen taloushallinnon erityispiirteet

Yhdistyksen Tuloslaskelma ja Tase.

Toimivan ja informatiivisen tilikartan rakentaminen.

Yhdistyksen sisäinen laskenta; talousarvion laadinta, kustannus- ja projektilaskenta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus.

Yhdistyksen kokoukset.

Yhdistyksen verotus. 

Yhdistyksen toiminnantarkastuksen perusteet 

Yhdistyksen tarkastuskohteet: kirjanpito, tilinpäätös, hallinto.

Oleellisuuden periaate.

Tarkastusmenettely.

Vahingonkorvausvastuu.

Toiminnantarkastajan raportit.

Työsopimukset ja palkanlaskenta osakeyhtiöissä

Keskeiset työlainsäädännön lait ja määräykset.

Työsopimuslaki ja työsopimuksen laadinta.

Vuosilomalaki.

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet.

Työsuhteen ja toimeksiantosuhteen erot.

Palkanlaskenta käytännössä. 

Työsopimukset ja palkanlaskenta osuuskunnissa

Työosuuskunnan työsopimukset.

Työnantajavelvoitteet.

Työntekijöiden status eri lakien näkökulmasta.

Vuosilomalaki.

Palkan määräytyminen ja laskenta käytännössä.

Yleishyödyllisen yhteisön palkanlaskennan perusteet 

Keskeiset työlainsäädännön lait ja määräykset.

Työsopimuslaki ja työsopimuksen laadinta.

Vuosilomalaki.

Työsuhteen ja toimeksiantosuhteen erot.

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet.

Yleishyödyllisen yhteisön maksamat korvaukset.

Sähköisen kirjanpidon ja taloushallinnon ABC

Käydään läpi sähköisen taloushallinnon prosessi ja logiikka.

Perehdytään siihen miten sähköistä ohjelmaa käytetään; myyntilaskut, ostolaskut, kuitit, palkat, muut tuotot, tilitöinnit, korjaukset jne.

Vastuun- ja tehtävänjako.

Integraatiot viranomaisten järjestelmiin.

Raportointi.