Tilitoimistopalvelut

Palvelut tarpeen mukaan ilman turhia kustannuksia

Alkuvaiheessa kartoitamme asiakkaan kaikki taloushallinnon tehtävät, ja kehitämme yhdessä tehokkaan prosessin, jossa jokainen tietää mitä pitää tehdä ja milloin.

Varmistamme, että kirjanpito ja tilinpäätökset tehdään sovitussa aikataulussa kaikki lakisääteiset velvoitteet huomioiden. Veroilmoitukset ja muut viranomaisilmoitukset hoidetaan huolellisesti ja aikataulujen mukaisesti.

Kysy lisää

Tämä palvelu sopii pienille yrityksille ja yhdistyksille, jotka haluavat itse hoitaa mahdollisimman paljon taloushallinnon työtehtävistä ja tositteita on kohtuullisen vähän kuukausittain.

Asiakas huolehtii, että ohjelmassa on aina asialliset ja kirjanpitolain mukaiset tositteet sovitussa aikataulussa. Me tarkistamme kirjaukset, teemme tilinpäätökset ja lähetämme veroilmoitukset.

Tarjoamme ennen asiakassuhteen alkamista koulutuksen kirjanpidon perusteista sekä lyhyen ohjelmistokoulutuksen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Tämä palvelu soveltuu yrityksille ja yleishyödyllisille yhteisöille, joilla on työntekijöitä ja tarvetta budjetti-, kustannuspaikka- ja projektiraportoinnille.

Aloitusvaiheessa käymme läpi kaikki taloushallinnon tehtävät ja toimenkuvat, ja ehdotamme miten koko prosessi saadaan sujuvaksi ja selkeäksi. Ohjelmasta on saatavilla aina ajan tasalla olevat seurantaraportit johdon ja hallituksen käyttöön toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Palkanlaskennan lisäksi tuemme asiakkaitamme kaikissa henkilöstöhallintoon liittyvissä  kysymyksissä.

Palveluun sisältyy taloushallinnon koulutusta sekä johdolle että työntekijöille, jolloin  talouden käsitteiden, tunnuslukujen ja työlainsäädännön osaaminen kasvaa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Tämä palvelu sopii yrityksille ja yleishyödyllisille yhteisöille, jotka haluavat ulkoistaa kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Varmistamme että tehtävät ja rutiinit sujuvat tehokkaasti ja joustavasti. Kehitämme jatkuvasti taloushallinnon prosessia ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja tuotamme säännöllisesti johdolle ajankohtaista ja selkeää informaatiota päätöksenteon tueksi. Hoidamme kaikki lakisääteiset velvoitteet ja toimimme strategisena kumppanina ennakoiden tulevia muutoksia toimintaympäristössä. Järjestämme koulutusta johdolle ja työntekijöille.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous